Aneta Plecová

Bakalářská práce

Porovnání efektivity jednotlivých nástrojů komunikačního mixu vybrané společnosti v rámci konkurence

Comparison of the Effectiveness of the Various Communication Mix Tools of the Selected Company within the Competition
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je analyzovat komunikační nástroje e-shopu Xantea.cz, jejich efektivitu a následně navrhnout zlepšení, kterých může e-shop využít pro efektivní komunikaci. Teoretická část se zabývá metodou STP a komunikačním mixem, tedy jednotlivými komunikačními nástroji, měřením efektivity komunikace a specifikací metodiky výzkumu. Praktická část obsahuje představení sledované firmy, …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to analyze the communication tools of the e-shop Xan-tea.cz, its effectiveness and subsequently to propose improvements that the e-shop can use for effective communication. The theoretical part deals with the STP method and the communication mix (individual communication tools), the measurement of communication efficiency and the methodology of the research. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eliška Káčerková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Plecová, Aneta. Porovnání efektivity jednotlivých nástrojů komunikačního mixu vybrané společnosti v rámci konkurence. Zlín, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace