Bc. Lenka Ševčíková

Bachelor's thesis

Jarní a letní lidové zvyky dětí v subregionu Uherské Hradiště

Spring and summer folk-custom of children in subregion Uherské Hradiště
Abstract:
Anotace Práce je zaměřena na jarní a letní lidové zvyky na Uherskohradišťsku a význam lidové kultury v životě dítěte. Teoretická část obsahuje teoretická východiska včetně literární rešerše, lidové zvyky Uherskohradišťska, popisuje dětský folklór a jeho druhy. Praktická část je tvořena anketou, na kterou navazují náměty pro projektové vyučování.
Abstract:
Annotation The work is focused on spring and summer folkways in the region of Uherské > Hradiště and the importance of folk culture in child's life. Theoretical part > contains basic solutions icluding literary background, folkways of Uherské > Hradiště region, describes children's folkways and different kinds of folk > customs. Practical part contains poll and topics for project tuition …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2008
  • Supervisor: Mgr. Marek Trávníček

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta