Bc. Simona Doubková

Diplomová práce

Rozpočty územně samosprávných celků a jejich kontrola

Budgets of Self-governing Territorial Units and their Control
Anotace:
Cílem diplomové práce "Rozpočty územně samosprávných celků a jejich kontrola" je komplexní pohled na kontrolní mechanismy rozpočtového hospodaření územně samosprávných celků. V této práci je také vymezen pojem rozpočtového práva územně samosprávných celků a podrobně popsán rozpočtový proces (postup při sestavování rozpočtů). Kontrolní mechanismy rozpočtového hospodaření jsou rozděleny na vnitřní a …více
Abstract:
The goal of thesis "Budgets of self-governing territorial units and their control" is to provide a complex analysis of control system in budgetary management of self-governing territorial units. In this thesis there is also defined budgetary law of self-governing territorial units and described budgetary process (process of budget drawn-up ) in details. Budget management and its control systems are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2009
  • Vedoucí: JUDr. Dana Šramková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta