Bc. Tomáš Honajzer

Bakalářská práce

Afrikánský nacionalismus a politika apartheidu

Afrikaner Nationalism and Apartheid
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku afrikánského nacionalismu. Cílem práce je přinést ucelený pohled na afrikánský nacionalismus, zejména pak na jeho projevy v politickém a běžném životě. Zvláštní pozornost je věnována ideologii rasové segregace. Závěrečná kapitola přináší srovnání vybraných aspektů dvou vyhrocených nacionalistických extrémů: apartheidu a nacismu.
Abstract:
The bachelor thesis deals with the Afrikaner nationalism. The goal of the thesis is to provide a complex view on Afrikaner nationalism, especially its impact on political and common life. A special attention is devoted to the ideology of the racial segregation. The final chapter brings comparison of selected aspects of two nationalistic extremes: apartheid and Nazism.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2017
  • Vedoucí: doc. RNDr. Svatopluk Novák, CSc.
  • Oponent: PhDr. Radovan Rybář, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta