Bc. Dominik Gmiterko

Bakalářská práce

Metody pro výpočet podobnosti výukových položek

Techniques for measuring similarity of educational items
Anotace:
Táto práca sa venuje metódam pre výpočet podobnosti výukových položiek na základe správnosti odpovedi od používateľov. Už pred začiatkom práce sme si boli vedomý, že pri takomto určení podobnosti sa môžu vyskytnúť neobjasnené pravidelnosti. Vo výukovom systéme Umíme česky sa prejavili ako rozdelenie položiek podľa ich správnej odpovede a levelu v ktorom sú zaradené. Jadro práce tvorí exploratívna analýza …více
Abstract:
This work focuses on the measuring of item similarity in tutoring systems utilizing correctness of answers from users. We knew that some unexplained regularities might appear in a similarity of items. In the system Umíme česky they caused separation of items based on their correct answer and level they are assigned into. The core of the work consists of an explorative analysis of possible causes for …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. Mgr. Radek Pelánek, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Jan Obdržálek, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Počítačové systémy a zpracování dat