Jiří Pešout

Bakalářská práce

Rekonstrukce uličního prostoru místní komunikace Na Skřivánku a U Stadionu - Chotěboř

Reconstruction of the street area in the part of the city Na Skřivánku and U Stadionu - Chotěboř
Anotace:
Předmětem projektové dokumentace je kompletní rekonstrukce uličního prostoru ulic U Stadionu a Na Skřivánku. Tyto komunikace se nacházejí v intravilánu města Chotěboř. Návrh vychází z velmi špatného stavu vozovek a chodníku, který je patrný z únavových trhlin krytu, výtluky na tloušťku asfaltových vrstev, také zde v současnosti schází prvky pro bezbariérové užívání staveb. Návrh také řeší dopravu v …více
Abstract:
The subject of the project documentation is a complete reconstruction of the streets U Stadionu and Na Skřivánek. These roads are located in the urban area of the town Chotěboř. The design is based on very poor condition of roadways and pavements. This is evident from fatigue cracks on the cover, potholes on the thickness of the asphalt layers. There are also missing elements for wheelchair access …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 1. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavel Lopour, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pešout, Jiří. Rekonstrukce uličního prostoru místní komunikace Na Skřivánku a U Stadionu - Chotěboř. Pardubice, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Bakalářský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Dopravní stavitelství