Ing. Lucie Vintrová

Bakalářská práce

Mezilidské vztahy a týmová spolupráce na pracovišti

Human relations and team cooperation at the workplace
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na mezilidské vztahy, které se utváří na pracovišti. V první teoretické části textu autorka nejprve uvádí do problematiky komunikace, mezilidských vztahů a týmové spolupráce. Tuto problematiku prezentuje z hlediska obecné a sociální psychologie, sociologie a především z pohledu personalistiky a řízení lidských zdrojů. V praktické, analyticky zaměřené, části textu bakalářské …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on problems in human relations and team cooperation at the workplace. The theoretical part of the thesis focuses on problems like communication, human relations and team cooperation, which are described in detail. These problems are presented from different perspectives of individual psychology, social psychology, sociology and human resource management. Team cooperation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Jiří Němec
  • Oponent: PhDr. Luděk Vajner

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní