Bc. Radek Lachnit

Bachelor's thesis

Webová grafika a její tvorba v rámci IT předmětů

Creating web graphics in IT subjects
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou počítačové grafiky, určené pro použití v prostředí sítě internet. Práce je složena ze dvou vzájemně provázaných částí. Obsahem teoretické části je popsání základních principů a zásad tvorby, popis grafických formátů a používaných nástrojů. Praktická část se věnuje vlastnímu procesu tvorby grafiky a použití jednotlivých grafických prvků při návrhu uživatelského …more
Abstract:
This bachelor's thesis deals with the creation of computer graphics, for use in web presentations and internet network. The thesis consists of two parts. In the theoretical section are described basic principles of computer graphics, description of graphic formats and editors. The practical part deals with the process of creating web graphics and with the use of individual graphic elements in user …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 12. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 2. 2013
  • Supervisor: Ing. Martin Dosedla, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta