Bc. Alžběta Prokešová

Diplomová práce

Explaining Electoral Success of Anti-Establishment Parties: The Case of ANO 2011

Explaining Electoral Success of Anti-Establishment Parties: The Case of ANO 2011
Anotace:
Diplomová práce se zabývá volebním vzestupem hnutí ANO 2011 v parlamentních volbách v roce 2013. Práce vychází z teorie struktury politických příležitostí a klade si za cíl zjistit, které struktury byly přítomny a jak jich ANO využilo.
Abstract:
The thesis focuses on the Movement ANO 2011 and its electoral rise in the 2013 general elections. The framework is based on the theory of political opportunity structures and the aim is to find out which POS were present and how ANO made use of them.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. et Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D.
  • Oponent: doc. Andrew Lawrence Roberts, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Politologie / Politologie