Bc. Andrea Kušnírová

Diplomová práce

EÚ ako aktér conflict resolution. Kapacity EÚ pri riešení Podnesterského konfliktu.

EU as a conflict resolution actor. EU capacities used for resolving the conflict in Transdniestria
Abstract:
This diploma thesis investigates behaviour of the EU in the process of conflict resolution in Transdniestria. It particularly aims to clarify the nature of factors which have influenced the EU´s (non)engagement in Transdniestria conflict resolution. The EU´s own role conception making and infuence and influence of other external actors on the EU´s role are traced.
Abstract:
Predkladaná práca skúma správanie EÚ v procese riešenia konfliktu v Podnestersku v dimenzii EBOP/SBOP. Konkrétne si práca stanovuje za cieľ objasniť povahu faktorov (endogénne a/alebo exogénne), ktoré ovplyvňujú (ne)zapojenie či konkrétnu podobu zapojenia EÚ v riešení Podnesterského konfliktu. V práci je tak sledované utváranie a vplyv vlastnej koncepcie role a vplyv ostatných aktérov na rolu EÚ.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hubert Smekal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií