Bc. Petra VAVŘÍKOVÁ

Diplomová práce

Správní řízení v kontextu čl. 6 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod

Administrative Proceedings in the context of Art. 6 of th European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou aplikovatelnosti článku 6 Úmluvy na české správní řízení. Ustanovení tohoto článku upravuje jednotlivá procesní práva, která musí být garantována, aby mohl proběhnout spravedlivý proces. Cílem práce je tak analyzovat správní řízení pomocí zásad, kterými je ovládáno, aby bylo možné pochopit, zda je ve vnitrostátním právním řádu (správním řádu a zvláštních …více
Abstract:
This thesis deals with the issue of applicability of article 6 of the Convention on the czech administrative proceeding. The provisions of this article regulates the procedural rights which must be guaranteed, in order to perform a fair trial. The aim is to analyze the administrative procedure through basic principles, which rule over the whole procedure in order to understand wheter it is in the national …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2015
Zveřejnit od: 15. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: JUDr. Olga Pouperová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VAVŘÍKOVÁ, Petra. Správní řízení v kontextu čl. 6 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Olomouc, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.12.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 15. 12. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 41hk6q 41hk6q/2
18. 1. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
18. 1. 2016
Marklová, E.
19. 1. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.