Bc. Michaela Kubátová

Bakalářská práce

Technické památky a možnosti jejich záchrany

Technical monuments and possibilities of preservation
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá několika reprezentativními příklady využití technických památek v ostravském regionu a stavem jejich dochování – Hornické muzeum v Ostravě, Hotel Jan Maria, a upozorňuje na kritický stav Městských jatek v Ostravě. Všechny zmiňované způsoby zacházení s technickými památkami se objevují v různé míře v celé České republice i jinde ve světě. Upozorňuje na zánik památkových objektů …více
Abstract:
This thesis addresses several representative examples of the use of technical monuments in the Ostrava region and their state of preservation. It draws attention to the disappearance or destruction of monuments of historical heritage and quality. The work opens up the possibility of solving industrial heritage preservation and shows the path to adequate use of technical monuments. Aim is to draw attention …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 9. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Holman

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta