Jiří VILDOMEC

Bakalářská práce

Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace v praxi Územního střediska záchranné služby Moravskoslezského kraje, územní odbor Opava.

Telephonically assisted basic life support in practise of Emergency Medical Service in Moravian-Silesian Region, department Opava.
Anotace:
Bakalářská práce na téma ?Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace v praxi Územního střediska záchranné služby Moravskoslezského kraje, územní odbor Opava? se skládá ze dvou základních částí ? teoretické a praktické. V teoretické části je definována telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace, její význam v přednemocniční péči, technické a organizační podmínky pro její realizaci, základní indikace …více
Abstract:
The theme of this bachelor work ?Telephonically assisted basic life support in practice of Emergency Medical Service in Moravian-Silesian Region, department Opava? is divided into two basic parts ? into the theoretical and the practical one. The first theoretical part deals with the definition of the telephonically assisted basic life support, its importance in pre-hospital care, technical and organisational …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2011
Zveřejnit od: 30. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 8. 2011
  • Vedoucí: MUDr. David Holeš

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VILDOMEC, Jiří. Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace v praxi Územního střediska záchranné služby Moravskoslezského kraje, územní odbor Opava.. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.6.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 6. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta