Bc. Lucie Navrátilová

Bakalářská práce

Řízení výkonnosti zaměstnanců Gymnázia Zábřeh

Performance management of staff at "Gymnazium Zabreh"
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je zhodnocení řízení výkonnosti zaměstnanců Gymnázia Zábřeh. Teoretická část práce se zabývá problematikou řízení zaměstnanců veřejné správy, jejich motivací, odměňováním, vzděláváním a hodnocením. Praktická část je věnována charakteristice a zhodnocení současného systému řízení zaměstnanců Gymnázia Zábřeh, přičemž výzkum byl proveden prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů …více
Abstract:
The focus of this bachelor thesis is to evaluate the performance management of staff at Gymnazium Zabreh. The theoretical part deals with the issue management of public administration employees, their motivation, remuneration, education and evaluation. The practical part has been directed at characteristics and evaluation of the present system at Gymnazium Zabreh, whereby the research was conducted …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2020
  • Vedoucí: prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. David Špaček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta