Zdeňka Hanzliková

Bakalářská práce

Tři flétnové fantazie na opery Čarostřelec, Mignon a Carmen

Three flute fantasies on themes from Freischütz, Mignon and Carmen
Anotace:
Bakalářská práce „Tři flétnové fantazie na motivy z oper Čarostřelec, Mignon a Carmen“ pojednává o flétnových skladbách inspirovaných operními díly a o životě a díle jejich skladatelů Paulu Taffanelovi a François Bornovi. V práci se nachází také stručné informace o daných operách. Cílem práce bylo rozebrat tyto tři flétnové operní fantazie z hlediska podobností s jejich operními předlohami a uvést …více
Abstract:
The Bachelor Thesis "Three flute fantasies on themes from Freischütz, Mignon and Carmen" deals with flute compositions inspired by these operas. Thesis is also about work and the life of their composers Paul Taffanel and Francois Born and there are also brief informations about operas storylines. The aim of this work was to analyze these three flute opera fantasies in terms of similarities with their …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: MgA. Kristina Vaculová, Ph.D.
  • Oponent: doc. František Kantor

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/jhaeo/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Hudební fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hudební umění / Hra na flétnu