Lucie BUBOVÁ

Bakalářská práce

Winiarstwo w Polsce

Viniculture in Poland
Abstract:
The aim of the (bachelor?) work is to introduce the current situation of the Polish wineries. The introduction is devoted to history of a winery in the world and in Poland. Wine-growing and wine-making information follow, including a description of certain wine diseases that can attack the wine. The third chapter is intended to distribution and classification of wines. Wines can be divided in many …více
Abstract:
Cílem práce je přiblížit současnou situaci polského vinařství. Úvod práce se věnuje historii a vzniku vinařství ve světě i v Polsku. Následují informace o pěstování vína a výrobě vína včetně popisu určitých chorob, které můžou víno napadat. Třetí kapitola je určena rozdělení a klasifikaci vín. Vína můžeme dělit z mnoha pohledů. V této kapitole si představíme nejzákladnější členění včetně nejpopulárnějších …více
 
 
Jazyk práce: portugalština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 6. 2014
Zveřejnit od: 12. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jiří Muryc, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BUBOVÁ, Lucie. Winiarstwo w Polsce. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.6.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 6. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Polština ve sféře podnikání