Bc. Viktor Vráblik

Master's thesis

Identification and Authentication in the Context of Personal Data Protection

Identification and Authentication in the Context of Personal Data Protection
Abstract:
Tato diplomová práce se zaměřuje na identifikaci a autentizaci v kontextu ochrany osobních údajů a biometrických systémů v právním prostředí České republiky a Evropské unie. Začíná komplexním pojetím definice osobních údajů s důrazem na prvek identifikovatelnosti, pokračuje technickou a právní diskusí o biometrických systémech se zaměřením na otázky ochrany osobních údajů a v poslední části zkoumá …more
Abstract:
This Master’s thesis focuses on identification and authentication in the context of personal data protection and biometric systems in the Czech and European Union legal environment. It starts with the complex concept of personal data definition with attention to the element of identifiability, continues with technical and legal discussion over biometric systems with a focus on data protection issues …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2020
  • Supervisor: JUDr. MgA. Jakub Míšek, Ph.D.
  • Reader: Ing. Mgr. František Kasl

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Master programme / field:
Law and Legal Science / Law