Ing. Jiří Bárta

Bakalářská práce

Monetární politika a její vliv na hospodářský růst

Monetary policy and its impact on economic growth
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá vlivem monetární politiky na hospodářský růst. Cílem je analýza vztahu mezi cenovou stabilitou a hospodářským růstem. Nejprve provedeme teoretickou analýzu vztahu mezi cenovou stabilitou a hospodářským růstem. Poté se budeme zabývat empirickou analýzou na případu americké ekonomiky.
Abstract:
This bachelor thesis deals with the impact of monetary policy on economic growth. The aim is the analysis of the relationship between price stability and economic growth. Firstly we will carry out the theoretical analysis of the relationship between price stability and economic growth. Afterwards we will deal with the empirical analysis in the instance of the American economy.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Miroslav Sponer, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta