Mgr. Edita Pošepná

Diplomová práce

Manuál pro učitele na 1.stupni ZŠ, zpětná vazba a návrhy na jeho úpravu

Teachers feedback, proposals for its amendment
Anotace:
Anotace Diplomová práce je zaměřená na posouzení a ověření edukačního materiálu Manuál pro učitele na 1.stupni ZŠ, který se zabývá tématikou zdravotně orientované zdatnosti, pohybové aktivity, nadměrné tělesné hmotnosti a správného držení těla žáků na 1.stupni ZŠ. Edukační materiál byl sepsán kolektivem autorů Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kteří se touto problematikou v rámci výzkumného …více
Abstract:
Annotation This Dissertation focuses on evaluation and verification of the educational material called "The Manual for Primary School Teachers" which deals with health-related fitness, physical exercise activities, excessive body mass, and correct posture in primary school children. The educational material has been drawn up by several authors at the Faculty of Education of the Masaryk University in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 2. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Jaroslav Vrbas, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy