Lucie AUSTOVÁ

Bachelor's thesis

Ošetřovatelský proces u klienta s jaterní cirhózou

Nursing process of client with a hepatic cirrhosis
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá ošetřovatelským procesem u klienta s dekompenzovanou jaterní cirhózou. V teoretické části je popsána anatomie a fyziologie jater, dále jaterní cirhóza jako celek. Praktická část popisuje ošetřovatelský proces, průběh hospitalizace. Výstupem pro praxi je edukační leták pro cílovou skupinu.
Abstract:
This bachelor thesis deals with the nursing process, a client with decompensated cirrhosis. The theoretical part describes the anatomy and physiology of the liver, as well as cirrhosis of the liver as a whole. The practical part describes the nursing process, the course of hospitalization. The output for the practice's educational flyer for the target group.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Zuzana Šafránková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

AUSTOVÁ, Lucie. Ošetřovatelský proces u klienta s jaterní cirhózou. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Health Care Studies

Bachelor programme / field:
Nursing / General Nurse