Lucie AUSTOVÁ

Bachelor's thesis

Ošetřovatelský proces u klienta s jaterní cirhózou

Nursing process of client with a hepatic cirrhosis
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá ošetřovatelským procesem u klienta s dekompenzovanou jaterní cirhózou. V teoretické části je popsána anatomie a fyziologie jater, dále jaterní cirhóza jako celek. Praktická část popisuje ošetřovatelský proces, průběh hospitalizace. Výstupem pro praxi je edukační leták pro cílovou skupinu.
Abstract:
This bachelor thesis deals with the nursing process, a client with decompensated cirrhosis. The theoretical part describes the anatomy and physiology of the liver, as well as cirrhosis of the liver as a whole. The practical part describes the nursing process, the course of hospitalization. The output for the practice's educational flyer for the target group.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Zuzana Šafránková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

AUSTOVÁ, Lucie. Ošetřovatelský proces u klienta s jaterní cirhózou. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Health Care Studies

Bachelor programme / odbor:
Nursing / General Nurse