Bc. Lucie Bábíková

Diplomová práce

Výdaje obcí ČR do dopravy

Municipal Expenses on Transport in the Czech Republic
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Výdaje obcí ČR do dopravy“ je posouzení struktury a objemu běžných i kapitálových výdajů obcí České republiky v oblasti dopravy. Důraz je kladen na dopravu silniční, která zahrnuje výdaje na místní komunikace ve vlastnictví obci i oblast veřejné dopravy. V práci je využito členění podle rozpočtové skladby. První část se věnuje stanovení důležitých teoretický pojmů v oblasti …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Municipal Expenses on transport in the Czech Republic” is to analyze structure and value of current and capital municipal expenditure in the Czech Republic on transport. The emphasis is on road transport, which includes spending on local roads and public transport. The first part of this thesis deals with important theoretical characteristics of transport and its …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Vilém Pařil, Ph.D.
  • Oponent: prof. RNDr. Milan Viturka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa