Bc. Jarmila BOHÁČOVÁ

Master's thesis

Personální řízení v domově pro seniory v kontextu standardů kvality sociálních služeb

Personal Management At Retirements Home In The Context Of Standards Quality In Welfare Services
Anotácia:
Diplomová práce je zaměřena na téma personálního řízení v domově pro seniory v kontextu standardů kvality sociálních služeb. Cílem práce je zjistit a popsat mechanismy personálního řízení v návaznosti na standardy kvality sociálních služeb v domově pro seniory pohledem jeho zaměstnanců.
Abstract:
The thesis is focus on the theme of personal management at homes for elderly people in the context of standards of quality of social services. The aim is to find and describe mechanisms of personal management as a follow up to the quality standards of social services at homes for elderly people by the view of employees.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: doc. Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BOHÁČOVÁ, Jarmila. Personální řízení v domově pro seniory v kontextu standardů kvality sociálních služeb. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií