Bc. Petra Zapletalová

Bakalářská práce

Porovnání stanovení anti-nukleárních protilátek metodou nepřímé imunofluorescence, metodou Elisa a blotovací metodou

Comparison of indirect immunofluorescence, ELISA and blotting method for determination of antinuclear antibodies
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá porovnáním stanovení anti-nukleárních protilátek metodou nepřímé imunofluorescence, metodou ELISA a blotovací metodou. Anti-nukleární protilátky jsou jedním z důležitých diagnostických znaků systémových chorob pojiva. V teoretické části jsou popsány systémová onemocnění pojiva, typy antinukleárních protilátek a jednotlivé metodiky. Experimentální část práce je zaměřena na …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with comparison of indirect immunofluorescence, ELISA and blotting method for determination of anti-nuclear antibodies. The anti-nuclear antibodies are one of the important diagnostic markers of connective tissue diseases. The systemic connective tissue diseases, types of antinuclear antibodies and the individual methodologies are described in the theoretical part of the work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: RNDr. Jana Nechvátalová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Marcela Vlková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant