Jana HOLEČKOVÁ

Diplomová práce

Zkrácené přípravné řízení a zjednodušené řízení před soudem

The Summary Pre-trial Proceeding and the Simplified Proceeding before the Court
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na komplexnější popis problematiky zkráceného přípravného řízení a navazujícího zjednodušeného řízení před soudem s cílem vyhodnotit jejich účinnost s ohledem na trestní řízení. Práce je rozdělena do šesti hlavních kapitol, členěných na podkapitoly. Úvodní slova jsou věnována objasnění výběru tématu a výzkumným otázkám. Každá kapitola obsahuje dílčí otázku a příslušný závěr …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on a comprehensive description of the issue of summary pre-trial proceeding and follow-up simplified procedure at court, in order to evaluate the effectiveness with regard to criminal proceedings. The thesis is divided into the six main chapters, split into subchapters. The first chapter examines the main topic and the research questions of thesis. Each chapter contains …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2018

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: JUDr. Roman Vicherek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOLEČKOVÁ, Jana. Zkrácené přípravné řízení a zjednodušené řízení před soudem. Olomouc, 2018. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 41t8a9 41t8a9/2
30. 11. 2018
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
30. 11. 2018
Marklová, E.
1. 12. 2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.