Pavel Suk

Diplomová práce

Využití technik vizualizace velkých grafů pro zobrazení schémat RDF datasetů

Utilisation of large charts visualization techniques to display RDF schema datasets
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá kompletní modernizací webové aplikace LodSight. Účelem této práce je nejprve analyzovat techniky pro zobrazení velkých grafů, poté vybrat nejvhodnější metodu pro vizualizaci schémat RDF datasetů, následně zvolenou metodu aplikovat na již existující nástroj LodSight a výsledek práce porovnat se současným stavem nástroje. Práce navíc vylepšuje uživatelské prostředí, a tím …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the complete modernization of the LodSight web tool. The purpose of this thesis is to analyse techniques utilised to display large charts, to choose the most convenient technique for displaying RDF schema datasets, then apply the method to and existing LodSight tool and finally compare the results with the current state of the tool. Moreover, the thesis improves user …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2019
  • Vedoucí: Marek Dudáš
  • Oponent: Jiří Hradil

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75181