Mgr. Bc. Kateřina Mravcová

Rigorózní práce

Námitky proti postupu zadavatele při zadávání veřejné zakázky - komparace úpravy podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Objections in public procurement cases – the comparation of the regulation provided by the Public Procurement Act no. 137/2006 Coll. with the Public Procurement Act no. 134/2016 Coll
Anotace:
V této rigorózní práci je porovnávána úprava námitek proti postupu zadavatele při zadávání veřejné zakázky podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Námitky jsou prvním prostředkem ochrany, který mohou dodavatelé využít, mají-li pochybnosti o správnosti postupu zadavatele. Přijetím zákona č. 134/2016 …více
Abstract:
This thesis compares a regulation of objections in public procurement cases provided by the Public Procurement Act no. 137/2006 Coll. with the Public Procurement Act no. 134/2016 Coll. Objections are the first means of a protection against irregular practises of a contracting entity. Suppliers can use them in case of any doubts about the correctness of the contracting entity’s practises. Changes in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2017
  • Oponent: JUDr. Petr Kolman, Ph.D., JUDr. David Raus, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta