Bc. Ekaterina Ovchenkova

Master's thesis

Budování corporate identity vybraného podniku pomocí nástrojů IMK

Building a corporate identity of the chosen company using the tools IMC
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou budování korporativní identity a jejím postavením ve struktuře podniku. Hlavním cílem diplomové práce je vytváření Corporate Identity pro nový doposud neviditelný podnik, v tomto případě se hovoří o nové kavárně. Teoretická část práce se zabývá komplexním rozborem Corporate Identity, která je chápana jako část soudobé marketingové komunikace. Praktická část se …more
Abstract:
Diploma thesis deals with problematic of building corporate identity and which place does it take at company structure. The main goal of thesis is to show how to build a Corporate Identity for newly created company – coffeehouse. Theoretical part of this thesis is explaining what is an exact the core of Corporate Identity, which is a part of nowadays marketing communications. Practical part of thesis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 3. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 10. 2019
  • Supervisor: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.
  • Reader: doc. Giuseppe Maiello, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní