Bc. Yuliya Moskvina

Diplomová práce

Autonomní kulturní centrum Metekova Mesto prizmatem materiální kultury

Autonomous cultural center Metelkova Mesto in the perspective of material culture
Anotace:
Tato práce je věnována studiu nových materiálních objektů na mapě měst a změně sociálních vztahů, spojené s ní. Teoretická část práce je zaměřena na analýzu nových teorií materiality, jejichž hlavní charakteristikou je vyhýbání se striktnímu rozdílu mezi objektem a subjektem. Praktická část je zaměřena na zkoumání squatu jakožto nového materiálního objektu, jehož vznik je spojen se změnou ekonomického …více
Abstract:
This work is dedicated to the question of the new material objects on the urban map and to the change of the social relations, which are connected to it. The theoretical part is dedicated to the analysis of new theories of materiality. Main characteristic of them is abolishing the difference between subject and object. The focus of empirical part is the examination of the squat as a new material object …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Sidiropulu Janků, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lucie Galčanová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociologie / Sociologie

Práce na příbuzné téma