Tereza Šimíková

Master's thesis

Úvahy o ztrátě posvátna, aneb Osobnost a myšlení pier paola pasoliniho, jak se odráží vjeho dokumentární tvorbě

Searching for the sacrality (the personality and filosofy of Pier Paolo Pasolini in the perspective of his documentaries)

Abstract:
Vzhledem knedostatku do češtiny přeložené, popřípadě originální české literatury o Pier Paolu Pasolinim, rozhodla jsem se svou diplomovou prací uvést čtenáře do složitého myšlenkového světa tohoto autora i za cenu, že jeho jednotlivé aspekty se nebudou přímo týkat dokumentárního filmu. Svou práci jsem tudíž strukturovala do pěti obecných kapitol, znichž každá reprezentuje jiný aspekt Pasoliniho osobnosti …more
Abstract:
The thesis is divided into five chapters that introdukce the personality and way of thinking of Pier Paolo Pasolini in different periods of the life of this spreading personality of the modern italian art and intelectual life. Each charter describes one of the aspects of the pasolinian filosophy from perspective of a specific period of his life. By this metod I connect the childhood of Pier Paolo Pasolini …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 9. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 10. 2009
  • Supervisor: Petr Kubica
  • Reader: Jan Bernard

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Autor udělil v licenční smlouvě souhlas s: b) bezúplatným rozšiřováním originálu Školního díla nebo jeho rozmnoženin pořízených podle písm. a);
In the license agreement the author has granted the following: b) by disseminating the original of the University Work free of charge or copying it as described in a) hereof;

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 29. 10. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie múzických umění v Praze. Filmová a televizní fakulta AMU. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Filmová a televizní fakulta AMU

Master programme / field:
Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Dokumentární tvorba

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.