Bc. Pavel Štěpánek

Bakalářská práce

Act of Violence in English Fairy Tales Collected by Joseph Jacobs

Act of Violence in English Fairy Tales Collected by Joseph Jacobs
Anotace:
Cílem mé bakalářské práce je rozbor násilí ve vybraných pohádkách z díla English Fairy Tales napsané Josephem Jacobsem. Aby bylo možné násilí analyzovat, považoval jsem za potřebné nejdříve rozpracovat některé koncepty souvisící s tématem této bakalářské práce. Proto by se tato práce dala teoreticky obsahově rozdělit na dvě části. V první části rozpracovávám koncept pohádek, jejich definování, vznik …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to elaborate on the violence presented in selected fairy tales. I decided to analyse violence in three fairy tales from the book English Fairy Tales written by Joseph Jacobs, as I think this author is ideal for that purpose. To be able to analyse those fairy tale I had to elaborate on several terms and theories throughout various fields of interest. First, I elaborated …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: prof. Mgr. Milada Franková, CSc.
  • Oponent: Mgr. Iuliia Ievstignieieva

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Anglický jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.