Mgr. Jakub Machura

Bachelor's thesis

Automatické doplňování interpunkce s využitím analyzátoru SET

Automatic punctuation detection using the SET parser
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá návrhem a aplikací lingvisticky motivovaných pravidel, které mají za cíl vylepšit funkcionalitu syntaktického analyzátoru SET. Analyzátor SET dokáže na základě specializovaného algoritmu s určitou přesností a jistým pokrytím doplnit čárky do českého textu. Práce se jednak opírá o detailní popis souřadného a podřadného souvětí, z něhož vychází návrh pravidel, jednak věnuje …more
Abstract:
This bachelor's thesis deals with the design and application of linguistic rules with the goal of improving functionality of the SET syntactic parser. On the basis of a specialised algorithm, the SET parser is able to insert commas with certain accuracy and density into a Czech text. The rules are based on a detailed description of paratactic and hypotactic sentences. The thesis is also focused on …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2015
  • Supervisor: RNDr. Vojtěch Kovář, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Miloš Jakubíček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Philology / Czech Language with Orientation on Computational Linguistics

Theses on a related topic