Martin Přikryl

Diplomová práce

Porovnání bioplynů pro kogenerační jednotky a návrh zařízeni na zlepšení jejich spalování

Comparison of Biogas for Cogeneration Units and the Design of Devices to Improve their Combustion
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá kogeneračními jednotkami a je zaměřená na jejich paliva. První část je věnována seznámení s obecnou kogenerací. Toto téma se dále zaměří pouze na jednu část a to kogenerační jednotky s mikroturbínami. Dále se práce zabývá jejich palivem a to hlavně bioplynem a jeho získávání. Řeší jeho hlavní nevýhodu, což je nepravidelná produkce a taky navýšení produkce. Tuto problematiku …více
Abstract:
This thesis handles the issue of cogeneration units, especially its fuels. The first part is devoted to common description of the cogeneration, This theme is directly focused on microturbines in next chapter. The next part of this thesis follows up the fuels, especially biogas. There is an solution of the main issue of the biogas in chapter 5, it is unsteady production which is resolved with device …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: Jiří Míka
  • Oponent: Milan Dej

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava