Miroslav Plašil

Disertační práce

Empirické ověření nové Keynesiánské Philipsovy křivky v ČR

Empirical Testing of the New Keynesian Phillips Curve in the Czech Republic
Anotace:
Model nové keynesiánské křivky (NKPC) se v posledních letech stal ústředním modelem pro zkoumání vztahu mezi inflací a reálnou ekonomickou aktivitou, a to zejména v souvislosti s problematikou optimálního nastavení měnové politiky. Ukazuje se však, že není úplně jednoduché sladit výchozí teorii s napozorovanými daty a model představuje vzhledem ke své struktuře zajímavou statistickou výzvu. Vzrušenou …více
Abstract:
New keynesian Phillips curve (NKPC) has become a central model to study the relation between inflation and real economic activity, notably in the framework of optimal monetary policy design. However, some recent evidence suggests that empirical data are usually at odds with the underlying theory. The model due to its inherent structure represents a statistical challenge in its own right. Since Galí …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 9. 2003

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2010
  • Vedoucí: Josef Arlt
  • Oponent: Václava Pánková, Luboš Komárek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/25775