Bc. Barbora Slavíková

Diplomová práce

Hodnocení image pomocí Eye Tracking

Image Assessment by using Eye Tracking
Anotace:
Diplomová práce se zabývá hodnocením image, a to s využitím neuromarketingové metody Eye Tracking. V teoretické části se práce věnuje nejprve vysvětlení neuromarketingu a více do detailu popisuje metodu měření oční kamerou. Dále pokračuje popisem brand managementu a psychologie spotřebitele. Významnou část tvoří kapitola zabývající se grafickým designem v reklamě. Stěžejním cílem práce bylo vytvořit …více
Abstract:
Diploma thesis deals with the evaluation of the image with using neuromarketing method Eye Tracking. At first, the theoretical part is trying to explain neuromarketing approaches and than it describes the Eye Tracking method in more detail. The thesis continues with the description of brand management and consumer psychology. The next important part of the thesis is a chapter of graphic design in advertisement …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Pavel Rosenlacher
  • Oponent: PhDr. Miroslav Komárek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní