Petra Stumpfová

Bakalářská práce

Komunikační strategie vybrané destinace

Communication strategy of selected destination
Anotace:
Bakalářská práce komunikační strategie vybrané destinace, mapuje situaci komunikační strategie turistické destinace Liberec se zaměřením na komunikaci s návštěvníky a turisty. Cílem práce je charakterizovat destinaci a využití komunikačních nástrojů. Důležitými body jsou implementace komunikačního mixu a využití komunikačních kanálů v destinaci. Práce je primárně členěna do dvou hlavních částí. Část …více
Abstract:
Bachelor thesis "Communication strategy of selected destination" describes the situation of the communication strategy of tourist destinations Liberec with a focus on communication with visitors and tourists. The aim of the thesis is to characterize the destination and use of communication tools. Important points are the implementation of the communication mix and the use of communication channels …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Zuzana Švandová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Stumpfová, Petra. Komunikační strategie vybrané destinace. Liberec, 2017. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta

Technická univerzita v Liberci

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a management služeb - Cestovní ruch