Bc. Barbora Medvecká

Bakalářská práce

Laktace a kojení u člověka: efekty spojené s pohlavím kojence

Lactation and Breast-feeding in Humans: Effects Associated with the Infant's Sex
Abstract:
Breastfeeding is the most natural way to nourish newborns and infants. Several studies have shown that the composition of breast milk varies depending on the mother's nutritional status, ethnicity, and geographical location. However, there are also studies that have been carried out in different mammalian species, as well as in humans, which indicate that the composition and amount of breast milk also …více
Abstract:
Kojení je nepřirozenější způsob výživy novorozenců a kojenců. Mnohé studie prokázaly, že se složení mateřského mléka liší v závislosti na stavu výživy matky, etnické příslušnosti a geografické polohy. Existují však i studie, které byly uskutečněny na různých druzích savců, včetně člověka, podle kterých se složení a množství mateřského mléka liší i v závislosti na pohlaví kojence. Jiní autoři naopak …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Monika Zemanová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Antropologie / Antropologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.