Bc. Michal Beran

Bachelor's thesis

Spádovost za službami na Rosicku

Travel to services in Rosice region
Abstract:
Předmětem této práce je vymezení spádovosti za službami v oblasti školství, zdravotnictví, maloobchodu a služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Rosice. Tento správní obvod zahrnuje celkem 24 obcí. Práce se krátce zabývá historií i popisem daného správního obvodu. V rámci analýzy je vymezen komplexní obslužný region. Cílem práce je nejen anketární šetření současné situace, ale i srovnání …more
Abstract:
This thesis investigates travel to services in education, healthcare, retail and services in administrative district within the widespread authority of Rosice. This administrative district includes 24 areas. The thesis also addresses history and general description of his region. A complex service region is defined to suit the analysis. The aim of this thesis is not only to investigate the survey of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 2. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2015
  • Supervisor: RNDr. Jaroslav Maryáš, CSc.
  • Reader: Ing. Dominika Tóthová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / field:
Economic Policy and Administration / Regional Development and Tourism