Petr Dvořák

Diplomová práce

Využití WMS a WFS zdrojů v prostředí produktů společnosti Skyline

WMS and WFS sources for Skyline software
Anotace:
Záměrem této práce je seznámit se s publikováním prostorových dat prostřednictvím webových služeb dle standardů OGC Web Map Service a Web Feature Service. Představit softvérovou platformu projektu 3D model ortofotomapy Moravskoslezského kraje – Skyline Software. Představit datovou strukturu 3D modelu ortofotomapy Moravskoslezského kraje a otestovat možnosti využití webových služeb pro aktualizaci …více
Abstract:
The intention of this thesis is to get knowledges about web services for publishing spatial data. The OGC´s standards of Web Map Service and Web Feature Service. Introduce the Skyline software products, the platform for 3D orthophoto map of Moravian-Silesian region as well as the theese regional project. Look into a potential of using web services in updating process of 3D model project. Test it …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Jan Růžička
  • Oponent: David Vojtek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava