Ing. Eva Štěpánková, Ph.D.

Disertační práce

Environmentální management a jeho vliv na konkurenceschopnost podniku

Enviromental Management and its Impact on the Corporate Competitiveness
Anotace:
Současné podniky hledají stále nové možnosti, jak zvýšit svoji konkurenceschopnost na trhu. Jednou z cest dosažení uvedeného cíle může být integrace environmentálního smýšlení do podniku. Disertační práce se zaměřuje na zkoumání dopadů implementace environmentálního managementu v podnicích v ČR. Cílem práce je nalezení oblastí, prostřednictvím kterých environmentální management pozitivně ovlivňuje …více
Abstract:
The current enterprises always search for new possibilities of increasing their competitiveness in the marketplace. One way to achieve the goal can be the integration of environmental awareness to the business. The disertation theses focuses on examining the impacts of the environmental management implementation on the companies in the Czech Republic. The aim of the theses is the identification of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2013
  • Vedoucí: prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Monika Grasseová, Ph.D., doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta