Kristýna Dibonová

Bakalářská práce

Lidská mitochondriální DNA a její využití v diagnostické a forenzní oblasti

Human Mitochondrial DNA and its Applications in the Diagnostic and Forensic Analysis
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá lidskou mitochondriální DNA. Nejprve jsou obecně charakterizovány mitochondrie a lidská mitochondriální DNA. Později se práce zaměřuje na využití mitochondriální DNA ke studiu evoluce lidstva a ve forenzní analýze. Další část tvoří mutace mitochondriální DNA a jimi podmíněná onemocnění. Součástí práce je i diagnostika a terapie mitochondriálních onemocnění včetně genetického …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with human mitochondrial DNA. First, mitochondria and human mitochondrial DNA are generally characterized. Later the work focuses on the use of mitochondrial DNA to study human evolution and in forensic analysis. The next part consists of mutations of mitochondrial DNA and diseases, which are caused by these mutations. The work also describes diagnostics and therapy of mitochondrial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lucie Stříbrná, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Dibonová, Kristýna. Lidská mitochondriální DNA a její využití v diagnostické a forenzní oblasti. Pardubice, 2022. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická