Denisa Laurinová

Bakalářská práce

Veřejné dražby nemovitostí

Public auctions of the real estate
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá veřejnými dražbami nemovitostí. Hlavním cílem této práce je podat čtenáři ucelený přehled o fungování veřejných dražeb nemovitostí. V bakalářské práci jsou zahrnuty základní pojmy, náležitosti a dokumenty spojené s veřejnými dražbami nemovitostí. Týká se dražeb dobrovolných i nedobrovolných. Práce také zmiňuje výhody a nevýhody těchto dražeb a pletichy, vyskytující se …více
Abstract:
This bachelor's thesis deals with public auctions of the real estate. The main goal of this thesis is to make a comprehensive survey for a reader about function of the public auctions of the real estates. Basic terms, requisites and documents connected with public auctions of the real estate are included. It covers voluntary and involuntary public auctions. This bachelor's thesis also mentions advantages …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2013
  • Vedoucí: Radek Neděla
  • Oponent: Jan Pastorčák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/36264