Bc. Zuzana Pytelová

Master's thesis

Uplatňování prvků motivace a firemní kultury ve firmách, podnicích a organizacích z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele

Applying elements of motivation and corporate culture in companies and organizations from the perspective of employee and employer
Abstract:
V diplomové práci chci poukázat na problém využívání firemní kultury, pohled na ni ze strany zaměstnance a zaměstnavatele. Druhým vážným problémem je motivace zaměstnanců. V souvislosti se zkoumáním chování člověka je neoddělitelně spjatá otázka, co je příčinou, že se člověk chová právě tak a né jinak. Co nutí člověka konat tak, jak koná. Je to vnější donucení – že chce něco dosáhnout např. uspokojení …more
Abstract:
In my dissertation a want to show a problem of using company culture in prespective of employee and employer. Second serious trouble is motivation of employees, in relation of their reasons for each decision. What forces anybody to do what he does. Is it from outer reasons or inner moral codex? I was interrested in opinions of employees and employers. My method was telephone questioning and questinoaries …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2014
  • Supervisor: doc. Ing. Jaroslav Blaha, CSc.
  • Reader: Ing. Eva Matoušková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance