Mgr. Hana Hemzová

Bakalářská práce

Jaroslav Syřiště: Kubistická architektura

Jaroslav Syřiště: Cubist Architecture
Anotace:
Tématem bakalářské práce je kubistická tvorba prof. Jaroslava Syřiště. Jelikož je architektonický kubismus specifickým českým fenoménem, její úvodní část se proto věnuje jeho postupným vývojem. Protože je kubistická architektura přece jen více příznačnější pro Prahu, než Brno, popisuje práce i atmosféru v brněnské architektuře, pro kterou byl kubismus přece jen spíše alternativou než slohem, který …více
Abstract:
This Bachelor’s thesis deals with the cubistic works of prof. Jaroslav Syřiště and also the development of cubistic architecture in Brno. As the cubistic architecture was always more characteristic feature of Prague, rather than Brno, this thesis also describes the atmosphere among architects in Brno, for whom the cubism was always more of an alternative, rather than a dominant architectural style …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 9. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2008
  • Vedoucí: PhDr. Aleš Filip, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia