Veronika Matušeková

Bakalářská práce

Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání v České republice a zahraničí

Employers’ liability insurance in the Czech Republic and abroad
Abstract:
This bachelor thesis characterizes, analyzes and compares systems of Employers’ liability in-surance in the Czech Republic, Slovak Republic and Great Britain. The first three chapters contain of the theoretical basis and characteristics of the models used in each of the countries, with focus on their legal settings. The systems are compared in the fourth chapter, including an illustrative example, …více
Abstract:
Táto bakalárska práca charakterizuje, analyzuje a porovnáva systémy poistenia zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a chorobe z povolania v Českej republike, Slovenskej republike a Veľkej Británii. Prvé tri kapitoly obsahujú teoretické východiská a charakteristiky modelov používaných v jednotlivých štátoch, so zameraním na ich právne nastavenie. V štvrtej kapitole sú tieto systémy …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Svatopluk Nečas, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta