Tomáš Konečný

Bakalářská práce

Vysokorychlostní železniční doprava

High-speed rail transport
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá rozborem vysokorychlostní železniční dopravy ve světě, ale také v České republice. Obsahem teoretické části je seznámení s historií nejvýznamnějších vysokorychlostních tratí ve světě, a také s historií vlaků vyšších rychlostí v České republice. V této části rovněž rozebírám výhody a nevýhody vysokorychlostních železnic. U systému Maglev se zabývám jeho zavěšením podvozku …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with highspeed rail transportation in the Czech republic and in the world. The introduction of the theoretical part is devoted to the history of the most important highspeed railways in the world and the history of czech faster trains. In this part I analysis advantages and disadvantages of the highspeed railways. The thesis is further about the perspective of highspeed transportation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2018
  • Vedoucí: Josef Paleček
  • Oponent: Václav Kolář

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava