Bc. Hana Škutová

Master's thesis

Dvanáctitýdenní aerobní trénink u mužů po aorto-koronárním bypassu (CABG): vliv na aerobní kapacitu a maximální výkon

Twelve week training in men after CABG: The influence on Aerobic capacity and maximum work load
Abstract:
Cílem naší studie bylo zhodnotit vliv aerobního tréninku na aerobní kapacitu a maximální výkon v souboru 8 mužů po aortokoronárním bypassu. Před začátkem a po skončení dvanáctitýdenního ambulantního programu bylo provedeno spiroergometrické vyšetření do symptomy limitovaného maxima. Po ukončení rehabilitačního programu došlo u sledované skupiny mužů ke statisticky významnému zlepšení maximálního příjmu …more
Abstract:
The objective of our study was to evaluate the effect of aerobic training on aerobic capacity and maximal performance in a group of eight men who underwent aortocoronary bypass surgery. A spiroergometry examination with an intensified workload up to the symptom-limited maximum was performed at base line and after 12 weeks of ambulatory rehabilitation program. Statistically significant increase of symptom …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 5. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2008
  • Supervisor: prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Master programme / field:
Specializations in Health Science / Physiotherapy