Mgr. Monika Karlíková

Bachelor's thesis

James Joyce a hypertext

James Joyce and hypertext
Anotácia:
Bakalářská diplomová práce James Joyce a hypertext se zabývá typem psaní Jamese Joyce v souvislosti s vývojem komunikačních technologií se zaměřením na dílo Finnegans Wake. Práce se soustřeďuje na proměnu knihy jako média v otevřené dílo. Vysvětluje různé pohledy na Joyce jako předchůdce hypertextu, experimentální literatury a kyberkultury. Zabývá se proměnou narativity s paralelním vývojem technologie …viac
Abstract:
The Bachelor work James Joyce a hypertext deals with type of writing in connection with evolution communication technology with a view to work Finnegans Wake. The work concentrates on tranformation of book as medium in open work. It clarifies different views on Joyce like visionarist of hypertext, experimental literature and cyberculture. It deals with transformation narrativity in coherence technology …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 9. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2008
  • Vedúci: doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
General Theory and History of Arts and Culture / Theory of Interactive Media

Práce na příbuzné téma