Bc. Lucie Houdková

Diplomová práce

Firemní identita vybraného podniku v ČR

Corporate Identity of Selected Company in Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce je věnována tématice firemní identity, a to nejprve z pohledu teoretické roviny, kde dochází k popisu její role, nezbytnosti a v neposlední řadě jejich složek, tedy firemní kultury, firemní komunikace, designu a produktu. Část teoretická je následována částí aplikační, v níž je současný stav firemní identity společnosti Solar Turbines EAME s.r.o. analyzován, a to jak v mezinárodním …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on the topic of corporate identity, first from the theoretical level, where its role and necessity is described and last but not least, their components like corporate culture, corporate communication, design and product. The theoretical part is followed by the application part, in which the current state of the corporate identity of Solar Turbines EAME s.r.o. is analyzed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 10. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 10. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Michal Tomčík, PhD.
  • Oponent: PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní