Jan MARYT

Bakalářská práce

Přípravek DDS generátoru

Preparation DDS generator
Anotace:
V této práci jsou uvedeny základní principy tvorby tvarových signálů a krátký popis příkladu integrovaného řešení. Hlavní důraz je kladen na přímou digitální syntézu (DDS), na jejímž základě pracuje navrhovaný generátor. Další část práce popisuje postupnou realizaci přípravku, od výběru logických obvodů po návrh desky plošného spoje.
Abstract:
This essay presents basic principles generating of shape signals and short description of integrated solution. The main emphasis is on direct digital synthesis (DDS) on the basis of the proposed generator is working. Further work describes the gradual realization of the product, from choosing of logic circuits to design the printed circuit board.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 8. 2011
Zveřejnit od: 8. 8. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Aleš Voborník, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MARYT, Jan. Přípravek DDS generátoru. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 08. 08. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 8. 8. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická